Back to homepage

Moederschap / Vaderschap

Financiering
Algemene regel: Systeem gefinancierd met verzekeringsbijdragen ten laste van de werkgever.

Sociale bijdragen: inbegrepen in de percentages zoals aangegeven in het hoofdstuk Ziekte (zie daar)

Overheidsbijdrage: niet voorzien.

Wetgeving
Wet n. 1204 van 30 december 1971
Wet n. 903 van 9 december 1977
Wet n. 53 van 6 maart 2000

Grondslag
Systeem van verplichte sociale verzekering, hoofdzakelijk gefinancierd middels bijdragen ten laste van de actieve bevolkingsgroep (werknemers en zelfstandigen)
Medische behandelingen: voor de hele bevolking (residentiebeginsel)
Uitkeringen in geld: voor werknemers geldt een systeem van algemene verplichte verzekering en inkomensafhankelijke uitkering.

Toepassingsgebied
Uitkeringen in natura: alle vrouwen woonachtig in Italië
Uitkeringen in geld (moederschapsuitkering): vrouwelijke werknemers (of de vader, mits werknemer)

Voorwaarden
Uitkeringen in natura: inschrijving bij de Nationale Gezondheidsdienst SSN
Uitkeringen in geld (moederschapsuitkering): geen bijzondere voorwaarden

Uitkeringen
In natura
Vanaf het moment van inschrijving bij Nationale Gezondheidsdienst SSN: alle onderzoeken vastgesteld bij Wettelijke Verordening n. 124 van 29 april 1998.
Indien gezinsinkomen lager is dan € 35.000: doktersbezoeken en laboratoriumonderzoeken voor moeder en kind tot 6 jaar.

Verlof
Voor en na de bevalling:
Moederschapsuitkering: 1 of 2 maanden voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum en 3 of 4 maanden na de geboorte (naar keuze 6 maanden aanvullend ouderschapsverlof)
Indien de moeder afziet van het aanvullend ouderschapsverlof (vrijwillige beroepsloopbaanonderbreking) of indien het kind is toegewezen aan de vader, kan het verlof worden aangevraagd door de vader.

Ten laste van de werkgever
De uitkering van het Nationale Sociale Zekerheidsorgaan INPS voor de werknemer wordt voorgeschoten door de werkgever: dit wordt vervolgens in mindering gebracht op de verschuldigde bijdragen

In geld
80% van het inkomen voor de verplichte periode en 30% voor de vrijwillige periode

Fiscale behandeling
Uitkeringen belastbaar