Financiering
Algemene regel: Systeem gefinancierd met verzekeringsbijdragen ten laste van de werkgever.

Sociale bijdragen: (ten laste van de werkgever)
Arbeiders: 2,8%
Bediende: 0,66% voor de industriële sector en 0,44% voor de commerciële sector
Geen plafond.

Overheidsdbijdrage: niet voorzien.

Wetgeving
Wet van 23 december 1978

Grondslag
Systeem van verplichte sociale verzekering voor werknemers met inkomensafhankelijke uitkering.

Toepassingsgebied
Alle werknemers en daarmee gelijkgestelde categorieën met verplichting voor werkgever het loon door te betalen

Voorwaarden
De werknemer moet binnen drie dagen een medisch certificaat aan de werkgever doen toekomen. De werkgever kan controles laten uitvoeren.

Uitkeringen
Ten laste van de werkgever:
Doorbetaling van het normale loon (maximaal 6 maanden in de loop van één jaar)

Bedrag van de uitkering:
• zonder ziekenhuisopname: 50% van het inkomen voor de eerste 20 dagen. Vanaf de 21ste dag opgetrokken naar 66,66%
• met ziekenhuisopname: uitkering verminderd tot 2/5 voor verzekerde zonder gezinslast

Uitkeringsduur
Maximaal 6 maanden (180 dagen) per jaar
Behandelingsduur onbeperkt in geval van tuberculose

Bijzondere voorwaarden
Geen bijzondere voorwaarden bij werkloosheid, noch toeslagen bij overlijden.
Bijzondere voorzieningen voor tuberculose: dagelijkse behandelings-vergoeding, dagelijkse vergoeding postsanatorium, toeslag nabehandeling, kerstbonus.

Fiscale behandeling
Uitkeringen belastbaar