Financiering
Algemene regel: Eri s geen specifieke financiering. De financiering van de afzonderlijke onderdelen in de sociale zekerheid behoort tot het totale beheer van het systeem (sociale bijdragen, overheidssubsidies, belasting toegevoegde waarde), welke –afhankelijk van de noodzaak – wordt verdeeld over de verschillende sectoren.

Sociale bijdragen:
• 37,84%, basispremie (waarvan 24,77% werkgeversdeel en 13,07% werknemersdeel)
• 7,48% werkgeversdeel (cotisation de modération salariale)
• 1,69% werkgeversdeel (voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers)

Andere specifieke heffingen: Een deel van de heffingen op de autoverzekeringen, op de ziekenhuisopnameverzekeringen, op de pensioenen (3,55%) en op producten van de farmaceutische industrie.

Overheidsbijdrage: Afhankelijk van de noodzaak.

Wetgeving
Werknemers in loondienst: Wet op de verplichte verzekering van 14 juli 1994. Zakelijke verordening van 3 juli 1996. Reglement van 16 april 1997.

Zelfstandigen: Zakelijke verordening van 20 juli 1971.

Grondslag
Systeem van verplichte sociale verzekering, hoofdzakelijk gefinancierd middels sociale bijdragen ten laste van de actieve bevolkingsgroep (werknemers en zelfstandigen).

Toepassingsgebied
Alle werknemers en daarmee gelijkgestelde categorieën.

Voorwaarden
Medische verklaring arbeidsongeschiktheid uiterlijk de tweede dag na het begin van de arbeidsongeschiktheid. Niet aan het werk zijn en geen andere uitkeringen genieten (bijv. arbeidsongeval).

Arbeids- en verzekeringsperiode: Ten minste 6 maanden waarvan 120 effectieve werkdagen of daarmee gelijkgestelde perioden.

Uitkeringen
Ten laste van de werkgever
Arbeiders:
• De eerste 7 dagen 100% van het loon
• 8ste-14de dag 60% van het loon + aanvullende uitkering
• 15 de -30 ste dag aanvullende uitkering
Bediende:
100% van het loon gedurende de 1 ste maand

Ten laste van de verzekeringsinstelling
De verzekering gaat in wanneer de periode waarin het loon door de werkgever is betaald, afloopt, ofwel voor arbeiders vanaf de 15 de dag en voor bediende na een maand
Algemene regel: 60% van het gederfde loon.
Max. inkomen: € 105,3505 per dag.

Duur van de uitkeringen
Max. 1 jaar

Bijzondere voorwaarden
Werklozen: Gedurende de eerste 6 maanden kan de ziekteuitkering niet lager zijn dan de werkloosheidsuitkering.

Fiscale behandeling
Uitkering fiscaal belastbaar.