Back to homepage

Gezinsbijslag

Financiering
Algemene regel: Eri s geen specifieke financiering. De financiering van de afzonderlijke onderdelen in de sociale zekerheid behoort tot het totale beheer van het systeem (sociale bijdragen, overheidssubsidies, belasting toegevoegde waarde), welke –afhankelijk van de noodzaak – wordt verdeeld over de verschillende sectoren.

Sociale bijdragen:
• 37,84%, basispremie (waarvan 24,77% werkgeversdeel en 13,07% werknemersdeel)
• 7,48% werkgeversdeel (cotisation de modération salariale)
• 1,69% werkgeversdeel (voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers)

Andere specifieke heffingen: Niet voorzien.
Overheidsbijdrage: Afhankelijk van de noodzaak.

Wetgeving
Werknemers in loondienst: Zakelijke verordening van 19 december 1939.
Zelfstandigen: Wet van 29 maart 1976. Zakelijke verordening van 8 april 1976.

Grondslag
Kinderbijslag: Systeem van verplichte sociale verzekering voor alle werknemers, gefinancierd middels bijdragen. De toeslagen zijn forfaitair.
Toeslag voor geplaatste kinderen: Niet voorzien.

Toepassingsgebied
Begunstigden: Alle werknemers. Aparte regelingen voor zelfstandigen.

Voorwaarden
Woonplaats kinderen: daadwerkelijk in België ingezeten zijn.
Leeftijdsgrens: 18 jaar of 25 jaar bij hoger onderwijs of beroepsopleiding.

Uitkeringen
Kinderbijslag
Bedragen per maand:
• 1ste kind € 77,05;
• 2de kind € 142,58;
• 3de en volgende kinderen € 212,87€
Er is een leeftijdstoeslag voor kinderen vanaf 6 jaar.

Toeslag voor geplaatste kinderen: Niet voorzien

Overige gezinstoeslagen
Kraamgeld of adoptiepremie:
• € 1.043,93 bij de eerste geboorte (of adoptie);
• € 785,43 bij de tweede en volgende geboorte (of adoptie)
Het kraamgeld kan vanaf de tweede maand vòòr de vermoedelijke geboortedatum betaald worden.

Toeslag voor éénoudergezinnen: Niet voorzien
Bijzondere toeslagen voor gehandicapte kinderen: Aanvullende toeslagen variërend van € 67,57 tot € 450,48 afhankelijk van de mate van de handicap.

Bijzondere gevallen
Werklozen: Indien de werkloosheidsuitkering de voornaamste bron van inkomsten is voor het gezin, kunnen werklozen vanaf de 7e uitkeringsmaand aanspraak maken op de gewone kinderbijslag (met eventuele leeftijdstoeslagen) en op de volgende aanvullingen:
• 1ste kind € 84,10;
• 2 de kind € 24,31;
• 3de kind € 4,27

Pensioengerechtigden: Indien de pensioenuitkering de voornaamste bron van inkomsten is voor het gezin, kunnen gepensioneerden aanspraak maken op dezelfde aanvullingen als voor werklozen.

Wezen: € 296,01 plus andere opslagen op basis van leeftijd.

Indexatie
De uitkeringspercentages zijn gekoppeld aan de fluctuaties van de consumentenprijsindex.

Fiscale behandeling
Uitkeringen niet belastbaar.