Back to homepage

Wat doen we?

Patronato INCA CGIL: “sedert 60 jaar een begrip voor miljoenen Italianen in de wereld …”

Gratis rechtsbescherming voor werknemers voor alle zaken op het gebied van sociale zekerheid:

Pensioenen in Internationaal Overeenkomsten. Toezicht op de bijdragen, controle van de werktijdvakken, oversluiting, berekening en aanvraag van ouderdomspensioen, anciënniteits- en overlevingspensioen

Beroepziekten en arbeidsongevallen. Gratis begeleiding en rechtsbescherming bij verzekeringsinstanties voor alle werknemers die slachtoffer zijn geworden van een ongeval of die als gevolg van het werk een beroepsziekte hebben opgelopen

Arbeidsongeschiktheid. Bepaling van de mate van ongeschiktheid, uitkering en vergoeding van begeleiding, rechtsbescherming als het gaat om sociale zekerheid en gezondheidszorg voor gehandicapten en hun gezinnen

- Gezin. Aanvraag kinderbijslag, sociale toeslagen, kraamgeld, gegarandeerde gezinstoeslagen voor in slechte economische omstandigheden verkerende gezinnen, bescherming van de rechten van werkneemsters en werknemers met kinderen

Informatie over rechten op het gebied van sociale zaken en volksgezondheid enconsulaire rechten. Rechten van personen en gezinnen ten aanzien van werkloosheid, sociale bijstand, gezondheidszorg, vrij verkeer van personen, migratie, politieke rechten, afgifte van paspoorten enzovoorts. ______________________________________________________

Meer weten:

Brochure INCA België 2007 (in het Italiaans)

De sociale zekerheid in België (in het Italiaans)