Back to homepage

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

INCA België: sinds 1954 ten dienste van de Italiaanse arbeiders

In 1954 wordt in Brussel de (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid INCA)INCA België opgericht, met slechts één medewerker ter ondersteuning van alle arbeiders in Wallonië en Vlaanderen.
Als gevolg van de ramp van ‘Le Bois du Cazier’, bij Marcinelle, waar op 8 augustus 1956 262 mijnwerkers op een tragische manier om het leven kwamen, schaarde de INCA zich onmiddellijk achter de arbeiders en hun gezinnen en streed een langdurige politieke en juridische strijd voor de erkenning van de rechten van alle mijnwerkers.
INCA België is heden vertegenwoordigd met eigen kantoren in Brussel, Charlerois, Luik, La Louvière, Bergen, Genk.
Bovendien worden wekelijkse zittingen gehouden in de Casi-UO in Anderlecht, ten kantore van de FGTB/ABVV in Binche, bij de vereniging Sandro Pertini in Colfontaine, bij de vereniging Su Nuraghe in Flenu, in Huy bij de Italiaanse Gemeenschap, bij de vereniging Incontro in Laeken, bij de vereniging Métaphores in Morlanwelz, bij de vereniging Leonardo da Vinci in Seraing, in Strepy bij de Ferdinando Santi-gemeenschap en in Tubeke ten kantore van de FGTB/ABVV.

CGIL: sinds 1906 de grootste Europese organisatie ter behartiging van arbeidersbelangen

Op 1 oktober 1906 werd in Milaan het congres gehouden ter oprichting van de Algemene Arbeidersvakbond. Een beslissing gevoed door gevoelens van solidariteit en cohesie, gevoelens die sterker waren dan de vele verschillen die zowel toen als nu, kenmerkend zijn voor de arbeidswereld. Aan het congres namen 500 gedelegeerden van 700 Bonden deel, namens 250 duizend ingeschrevenen: deze mensen vertegenwoordigden krap een twintigste deel van de gehele groep fabrieksarbeiders en een derde deel van de georganiseerden.
In de moeizame ontstaansgeschiedenis van de Italiaanse staat, tot aan de tragedie van het fascisme toe, speelden de vakorganisaties een grote rol.
Uitgerekend tijdens het militante antifascisme en in het klimaat van de bevrijdingsstrijd besloten de democratische partijen in 1944 tot het opnieuw oprichten van een unitaire Algemene Italiaanse Arbeidersvakbond CGIL (Verdrag van Rome).
Met meer dan 5,5 miljoen ingeschrevenen is de CGIL heden de grootste en oudste vakbond van Italië en van Europa, voor de behartiging van de belangen van de arbeiders, de werklozen, de migranten en de gepensioneerden.

Patronato INCA: sinds1945 de grootste organisatie voor de bescherming van de rechten

De INCA CGIL is het oudste en grootste patronaat ter wereld, aanwezig in heel Italiië, in Noord-Amerika (Canada en USA), Latijns-Amerika (Argentinië, Brasilië, Chili, Uruguay en Venezuela), Australië, Europa (België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Prinsdom van Monaco, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Zweden) en Afrika (Marokko en Senegal).
De INCA helpt gratis en met eigen deskundigen gepaste oplossingen te vinden voor problemen ten aanzien van sociale zekerheid en gezondheidszorg, de veiligheid van de werkomgeving en schadevergoeding na ziekte en ongevallen op het werk.
De INCA ziet de werktijdvakken na, controleert de gestorte pensioenbijdragen, afkoopt en voegt de pensioenbijdragen samen; verder voert de INCA pensioenberekeningen uit en behandelt pensioenaanvragen, begeleidt werknemers die aanspraak maken op aanvullende sociale zekerheid, zorgt voor begeleiding van werkloze werknemers, beschermt de uitkeringen van arbeidsongeschikten en de rechten van gehandicapten en zieken.

Observatorium voor het sociaal beleid: een venster met zicht op het Europa van de rechten

Het Observatorium voor het sociaal beleid in Europa, met zetel in Brussel in het kantoor van INCA België, is een centrum voor documentatie, studie en informatie, opgericht in 2004 voor de INCA CGIL-organisatie in Italië en in de wereld ter bevordering van de deelname aan het Europese integratieproces en van het succes van een sociaal Europa. Samen met vakbondsorganisaties en Europese instellingen volgt het Observatorium de Europese politiek en verricht onderzoek op het gebied van sociaal beschermingsbeleid, arbeidsbeleid, sociale integratie, migratieverschijnselen en fundamentele mensenrechten. Met het electronische gegevensbstand van het Observatorium is het mogelijk, in het kort en in het Italiaans, kennis te maken met het functioneren van de sociale zekerheidssystemen van alle Europese landen. Bovendien worden in hetzelfde portaal de resultaten gepubliceerd van onderzoeken die rechtstreeks zijn uitgevoerd door het Observatorium in de vorm van korte verhandelingen, evenals de belangrijkste uitspraken van het Europese Hof van Justitie op het gebied van sociale bescherming, vrij verkeer en rechten van migranten-arbeiders, de belangrijkste teksten van de EU-regelgeving op het gebied van sociale zekerheid en de Europese bekendmakingen aangaande de financiering van projecten.

______________________________________________________

Meer weten: download de Brochure van de INCA België 2007 (in het Italiaans)

______________________________________________________

Patronato INCA CGIL België

Rue de la Loi, 26/20
1040 Brussel (België)
Tel. +32 2 280 14 39
bruxelles.belgio@inca.it

Nationaal coördinator

Eleonora Medda
e.medda@inca.it

 

Voorzitter

Stefano Tricoli
belgio@inca.it

Iscriviti alla nostra Newsletter